Bæredygtig Arkitektur

Da vi i byggebranchen forvalter store økonomiske ressourcer og mængder af materialer, føler vi i Niche Arkitekter en dyb forpligtigelse til at arbejde for bæredygtige løsninger i videst mulige omfang.

Ud fra en række tiltag kan vi i fællesskab udvælge nogle specifikke emner og prioritere, udvikle og indarbejde dem i projektet. Det kunne være at udvikle en bygning med fokus på kompakthed, godt dagslys, lavenergi og brug af lokale materialer for at opnå et sundt indeklima – Alt sammen for at opnå størst mulig livskvalitet.

Social bæredygtighed
I Niche Arkitekter er vi meget optaget af nye boformer som vinder indpas, heriblandt bofællesskaber og flergenerationers boliger. Har du, som bygherre, yderligere mulighed for at give noget tilbage til beboere, byen eller naturen bør dette undersøges.

Økonomisk bæredygtighed
Byggeriet skal møde dit budget og dette kan gøres ved at kalkulere grundigt i alle projektets faser. Nogle gange må projektet justeres, så det stemmer overens ved budgettet. Det handler i alle henseender om at øge værdien af din investering.

Miljømæssig bæredygtighed
Vi arbejder målrettet med at begrænse byggeriets energiforbrug. Ligesom brugen af passive tiltag skal undersøges, vil muligheden for at bruge vedvarende energi, reducere vandforbrug og lignende blive analyseret – Sunde materialer skal vælges af hensyn til dig, dit indeklima og den omgivende natur.

CERTIFICERET BÆREDYGTIGHED

Da vi i byggebranchen forvalter store økonomiske ressourcer og mængder af materialer, føler vi i Niche Arkitekter en dyb forpligtigelse til at arbejde for bæredygtige løsninger i videst mulige omfang.

Certificeret passivhus designer

I Niche Arkitekter er vi uddannet til at certificere passivhuse og har derfor stort fokus på bl.a. lavt energiforbrug, kompakthed og velplacerede vinduer.

Green Building Coucil Denmark

Niche Arkitekter er medlem af Green Building Council Denmark, som er en non-profit medlemsorganisation, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen.

DGNB certificering

DGNB betyder Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen og er en certificeringsordning for erhvervslivet og større byggerier. Niche Arkitekter er uddannet til at udføre certificeringen.

ERFAREN SAMARBEJDSPARTNER

Niche Arkitekter har stor erfaring fra en lang række projekter: Boliger, erhvervsbygninger, kulturhuse og læringsmiljøer. Projekter udført for private og professionelle bygherrer herunder almene boligorganisationer, kommuner, universiteter, investorer og virksomheder.

års ERFARING

Boliger

Erhvervshuse / HQ

SKoleR / UNIVERSITETER

Udvalgte referencer

Få et uforpligtende møde
Skriv til os

Niche arkitekter brænder for at levere relevante og integrerede bæredygtige løsninger

1 + 14 =