Om Niche Arkitekter

Tæt samarbejde er altafgørende for at opnå et succesfuldt byggeri. Det gælder bygherre og arkitekt, men også velfungerende samarbejde med andre af byggeriets parter.

Niche Arkitekter sætter stor pris på tværfaglighed således at der arbejdes respektfuldt i varige netværk med ingeniører, bygningskonstruktører og entreprenører.

Niche Arkitekter indgår gerne i partnerskaber, som del af en større rådgivergruppe.

Niche Arkitekter er medlem af Danske Arkitektvirksomheder

Niche Arkitekter

Niche Arkitekter er stiftet af arkitekt MAA Anette Orth Laybourn.

Gennem forskellige ansættelser de seneste 20 år i ind- og udland har Anette opnået stor erfaring med mange forskellige typer sager. Blandt andet har Anette været ansat en årrække hos Lendager Group, Arkitema Architects, Rambøll, SHL og Kant arkitekter. Hertil kommer et år i England hos Wilson Mason and Partners. Anette er ydermere uddannet DGNB-konsulent og certificeret passivhus designer.

Samarbejdsbetingelser
Aftalegrundlag iht. ABR 18. ABR står for Almindelige Betingelser for Rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18) og er et aftalegrundlag mellem bygherre og arkitekt. Se her >

Betaling netto 8 dage, medmindre andet er aftalt.

Erhvervsforsikring er tegnet hos HDI 12.500.000 kr. på personskade og 2.500.000 kr. på tingskade.

CERTIFICERET BÆREDYGTIGHED

Da vi i byggebranchen forvalter store økonomiske ressourcer og mængder af materialer, føler vi i Niche Arkitekter en dyb forpligtigelse til at arbejde for bæredygtige løsninger i videst mulige omfang.

Certificeret passivhus designer

I Niche Arkitekter er vi uddannet til at certificere passivhuse og har derfor stor fokus på bl.a. lavt energiforbrug, kompakthed og velplacerede vinduer.

Green Building Coucil Denmark

Niche Arkitekter er medlem af Green Building Council Denmark, som er en non-profit medlemsorganisation, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen.

DGNB certificering

DGNB betyder Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen og er en certificeringsordning for erhvervslivet og større byggerier. Niche Arkitekter er uddannet til at udføre certificeringen.

ERFAREN SAMARBEJDSPARTNER

Niche Arkitekter har stor erfaring fra en lang række projekter: Boliger, erhvervsbygninger, kulturhuse og læringsmiljøer. Projekter udført for private og professionelle bygherrer herunder almene boligorganisationer, kommuner, universiteter, investorer og virksomheder.

års ERFARING

Boliger

Erhvervshuse / HQ

SKoleR / UNIVERSITETER

Udvalgte referencer

Få et uforpligtende møde
Skriv til os

Niche Arkitekter brænder for at levere relevante og integrerede bæredygtige løsninger.

13 + 4 =