Stampet jord

Jord som byggemateriale

RAMMED EARTH 

Der flyttes utrolig meget jord rundt i Danmark. Kunne noget af dette bruges på stedet eller i nærheden ville meget CO2 til transport være sparet væk. Ligeledes til produktionen af nye materialer.
Stampet jord har været anvendt i mange år, men særligt i Østrig arbejdes med også at industrialisere jordvægge som en slags byggeelementer.
Niche Arkitekter deltog i seminar Rammed Earth, afholdt af Bygherreforeningen og region hovedstaden d. 19. maj 2022 i Den Sorte Diamant
Blandt et tæt pakket program af oplæg var Martin Rauch fra Østrig og fortælle om hans meget inspirerende bygværker, besøg dette sted hvis du er interesseret: www.lehmtonerde.at