Ydelser

Vi kan indgå i mange konstallationer og har et netværk af samarbejdspartnere.

Indledende sparring

Det kan være en god idé at tage et indledende møde med en arkitekt, inden du går i gang med et større projekt. For i første omgang at se hvilke muligheder, der kan være på stedet i forhold til lokalplan, servitutter og øvrige begrænsninger. Vi kan bruge et par timers forberedelse og ellers skitsere muligheder ved mødet. Skitser kan udleveres derefter. Prisindikation og proces kan drøftes. Dette møde kan danne grundlag for beslutning om det videre forløb.

Læs mere

Idéoplæg og dispositionsforslag

Ud fra bygherres drømme og ønsker, stedet og eksisterende forhold udarbejder vi et oplæg med idéer. Med forskellige bud på opgavens løsning kan der skabes et beslutningsgrundlag for at vælge den mest optimale.

Læs mere

Myndighedsprojekt

Med en byggetilladelse i hånden er I skridtet nærmere en realisering af drømmene. Ét forslag fra skitseforslaget vælges til viderebearbejdning. BBR, servitutter, lokalplaner iagttages for eksisterende forhold og krav til ny bebyggelse.

Læs mere

Udbudsprojekt

Få udarbejdet et detaljeret projekt til at kunne indhente tilbud fra entreprenører for at kunne lave en kontrakt, samt til at kunne bygge efter. Efter opnåelse af byggetilladelse viderebearbejdes og detaljeres projektet. Entrepriseform vælges. Tegninger af eksisterende (inkl. nedrivning) og fremtidige forhold udarbejdes.

Læs mere

Byggeledelse og tilsyn

Når byggeriet går i gang kan det være en god idé at have en ekstern rådgiver til at sikre at projektafklaringer foretages rettidigt. Byggemøder kan afholdes i byggeperioden på byggepladsen, hvor rådgiver kan hjælpe til at sikre fremgang og koordinering mellem bygherre og entreprenør. Ligesom at det kan sikres, at der bygges det som er hensigten - og i projektet.

Læs mere

Løbende arkitektrådgivning

Måske du selv vil stå for koordinering af større eller mindre dele af dit byggeri, men bare har brug for noget faglig sparring, er der mulighed for at få arkitektrådgivning et par timer i ny og næ. Dette vil oftest være i forlængelse af udført idéoplæg og/eller myndighedsprojekt.

Læs mere

Bæredygtighedsrådgivning

Hvordan får projektet mest 'bæredygtighed' for pengene? I forbindelse med byggeri stiller bygherre, myndigheder eller entreprenører større og større krav til bæredygtige tiltag. Få hjælp til at opstille mål og prioriteringer.

Læs mere

DGNB screening og certificering

En certificering kan bidrage til at forøge værdien af dit byggeri. Svanemærkning eller DGNB certificering kan være en metode til at få defineret og målsat et krav om en bæredygtighedsprofil for dit byggeri. Derefter at få fulgt op på ambitionerne og dokumenteret at krav ret faktisk også udfyldes.

Læs mere