Myndighedsprojekt

Vi skaber værdi ved at kunne indgå i alle faser fra drøm til virkelighed.

Med en byggetilladelse i hånden er I skridtet nærmere en realisering af drømmene

Ét forslag fra skitseforslaget vælges til viderebearbejdning. BBR, servitutter, lokalplaner iagttages for eksisterende forhold og krav til ny bebyggelse. Samtidig med at projektet viderebearbejdes, udføres forskellige tegninger af eksisterende og fremtidige forhold. Afhængig af størrelsen på byggeriet kan det være: Situationsplan i mål 1:200, Plantegning i mål 1:100, Facader i mål 1:100, Principsnit i mål 1:50/1:100. Planlagt arbejde beskrives. Myndighedsansøgning om byggetilladelse på portalen Byg og miljø udarbejdes og uploades (www.bygogmiljoe.dk). Supplerende registrering, opmåling og optegning af eksisterende forhold til videre projektering. Overordnet valg af konstruktioner og materialer. Overordnet økonomisk estimat revideres.