Udbudsprojekt

Vi skaber værdi ved at kunne indgå i alle faser fra drøm til virkelighed.

Detaljeret projekt til indhentning af tilbud og til at bygge efter

Efter opnåelse af byggetilladelse viderebearbejdes og detaljeres projektet. Entrepriseform vælges. Projektmaterialet: Tegninger af eksisterende (inkl. nedrivning) og fremtidige forhold udarbejdes: Situationsplan i mål 1:100/1:200, plantegninger i mål 1:50, facader i mål 1:50, principsnit mål 1:20/1:50. Temaplaner, f.eks. gulv-, loftplaner og vinduesoversigt i mål 1:50 Bygningsdelstegninger f.eks. trapper, karnapper og lignende i mål 1:20. Detaljer 1:5/1:10. Beskrivelse af arbejder fordelt på fag. Materialeliste med farver, overflader og evt. produktnavne.