Et bofællesskab under træerne

16 boliger med fælleshus i eksisterende villa

Pill glass
For byggeforeningen 'Under træerne' er udviklet et skitseprojekt til seniorbofællesskab.

Fælleshus og nogle boliger i den eksisterende bygningsmasse og 12 nye boliger er planlagt i den tilhørende park med de store træer. 3 typer boligenheder som lille, mellem og stor i enkle materialer og indretning med mulighed for senere at tilføje vægge, opdele boliger mv. Niche Arkitekter bidrog med skitsering, byggeudvalgsmøder, præsentations- og høringsmateriale til kommune for at opnå principiel tilladelse.

Vi leverede
Idéoplæg og dispositionsforslag
No items found.

Kunden udtaler

"

Og så vil vi lige sige, at materialet blev meget positivt modtaget - du har virkelig givet os alle i gruppen et godt oplæg, som alle kunne relatere sig til og nu ser sig ind i. Vi krydser SÅ meget fingre for at det bliver vel modtaget på rådmandsmødet.

Byggeforeningen 'Under Træerne'