HalmVærk - Fra 4 til 1 planet

En lille bolig udført halm

Pill glass
Blandt 6 udvalgte - ud af 72 projekter - til at udarbejde skitseforslag i konkurrencen om at reducere ressourcer, CO2 samt bo i pagt med naturen

Sammen med Matter of Space er Niche Arkitekter udvalgt til at viderebearbejde oplæg til et HalmVærk - en lille bolig i halm.

Vi leverede
Arkitektkonkurrence
No items found.

Kunden udtaler

"